Boka en svensk, tysk duo

Deutsch |English

Wien 1900
Friedrich Rückert
Klassiska Myter
Kontaktuppgifter
Biografier
Bra att veta
 
Mezzosopranen Solgerd Isalv och konsertpianisten Jonas Olsson, två internationellt verksamma musiker, lärde känna varandra redan under studietiden på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. När de under flera år återkommande stötte på varandra i olika sammanhang tog de detta som ett tecken och bildade en duo. Tvåspråkige Jonas har en fot i Sverige och en i Tyskland, där norrbottniska Solgerd är bosatt sedan flera år. Den tyska romanslitteraturen blev så av sig självt duons naturliga hemman. De första gemensamma konserterna koncentrerade sig på den nutida musiken, genom vilka de utvecklat ett tight sammusicerande och en textnära, ekvilibristisk klang. De erbjuder just nu tre romansprogram med olika konsthistoriska tyngdpunkter. Nedan finner ni en mer ingående beskrivning av de olika programmen.
 

Wien 1900

Tiden strax efter förra sekelskiftet var på många sätt en brytningstid i den västerländska kulturhistorien. Ingenstans var detta påtagligare än i Wien, som var en samlingspunkt för alla slags konstnärer, författare, vetenskapsmän och intellektuella. Vårt program är ett försök att visa upp den enorma rikedomen i Wiens musikliv under den här tiden. Gustav Mahler var under sin livstid mest framgångsrik som operadirigent, något som med tanke på hans status idag framstår som ganska obegripligt. Programmet inleds med fyra sånger ur ett av hans mest spelade verk, Rückert-Lieder. Alexander von Zemlinsky är kanske minst känd av tonsättarna i vårt program, men på många sätt en central figur, inte minst i egenskap av kompositionslärare till både Schönberg, Korngold och Alma Mahler. Efter att ha varit i stort sett bortglömd efter sin död har hans operor, sånger och stråkkvartetter återfått en plats i repertoaren. De sex Maeterlinck-sångerna från 1910/13 är typiska för Zemlinskys karakteristiska tonspråk. Erich Wolfgang Korngold var en fullkomligt unik begåvning som slog igenom i sina tidiga tonår. De tre sångerna från 1924 tillkom samtidigt som Korngolds stora opera Das Wunder der Heliane, vilket avspeglas i den komplicerade harmoniken och de extrema krav som ställs på både sångare och pianist. I strävan efter en allt mer raffinerad harmonik luckrades bindningarna till traditionell tonalitet successivt upp. Från omkring 1909 lämnade Arnold Schönberg och hans elever Alban Berg och Anton Webern tonaliteten för gott. I Bergs fyra sånger op 2 och Schönbergs stora sångcykel Das Buch der hängenden Gärten kan vi uppleva övergången på nära håll, där det senromantiska tonspråket ger plats åt ”luft från en främmande planet”, för att låna en textrad ur ett annat nyckelverk, Schönbergs andra stråkkvartett.

G.Mahler Rückertlieder
A. Zemlinsky Maeterlincklieder Op.13
E. W. Korngold Drei Gesänge Op.18
A. Berg Vier Lieder Op. 2
A.Schönberg Das Buch der hängenden Gärten Op.15

to the top

Friedrich Rückert (1788-1866)

Trots sin enorma rikedom domineras den tyska romanstraditionen av ett fåtal diktare, vars verk tonsatts igen och igen, under deras livstid och senare. Detta program tillägnas den tyske poeten, översättaren och orientalisten Friedrich Rückerts verk. Rückert behärskade över 40 språk och var en av sin tids främsta kännare av persisk och arabisk litteratur. Diktsamlingen Aus den östlichen Rosen från 1821 är en hyllning till den persiske 1300-talspoeten Hafez, som tidigare hade inspirerat Goethe till sin West-östlicher Divan. Schuberts tonsättningar från samma år hör till hans finaste sånger, och vi har valt att inleda vårt program med fyra av dessa. Ett år senare utkom Liebesfrühling, en samling kärleksdikter som har inspirerat en lång rad tonsättare, bland dem det nygifta paret Clara och Robert Schumann, som tillsammans gav ut 12 sånger, tre av Clara och resten av Robert. Vi har gjort ett annat urval, men behållit grundidén att presentera bådas sånger som en enhet. En raritet som vi gärna vill lyfta fram är Richard Strauss‘ fem Rückertsånger från 1900, en ren njutning för både sångare och pianist. I december 1833 insjuknade Rückerts då sex barn i scharlakansfeber. Treåriga Luise och femårige Ernst dog. De 428 dikterna i samlingen Kindertodtenlieder hör till den tyska litteraturens mest gripande verk; fem av dessa tonsattes av Gustav Mahler. Ett urval ur Mahlers båda Rückertcykler utgör konsertens avslutning och höjdpunkt.

 
F. Schubert Fyra sånger till texter av F. Rückert D741, 775-777
C. Schumann Tre sånger till texter ur Rückerts “Liebesfrühling” Op. 12
R. Schumann Nio sånger till texter av F. Rückert ur Op. 25,  27, 79, 83 och 101
R. Strauss Fünf Gedichte von Friedrich Rückert Op. 46
G. Mahler ur Rückertlieder och Kindertotenlieder
 
to the top

Klassiska myter

Det antika Grekland, den västerländska kulturens vagga, utvecklades kring de forntida grekernas myter om gudar och hjältar. Det restes tempel, firades högtider, skapades skådespel, idrottstävlingar och konst till gudarnas ära. Därifrån stammar vår kultur och dess referenser. Vi väljer i detta program att bekanta oss lite utförligare med ett par mytologiska personligheter.

1769 komponerade Joseph Haydn en solokantat, för röst och pianoforte, om den kretanska prinsessan Ariadne som övergetts av Theseus, Atens grundare, efter att ha räddat hans liv. Under Haydns livstid var verket en stor hit och det framfördes på de fina scenerna och kungahusen i Europa.

Kring 1817 tonsatte Franz Schubert flera dikter om klassiska myter. Schuberts vän, poeten J. Mayrhofer som var mycket fascinerad av den grekiska mytologin, var en stor inspiration. Den 11 verser långa ”Ceres klagan” får stå som en motvikt till Haydns solokantat. Verket tog Schubert 8 månader att skriva och tar oss på en intrikat resa genom tonarterna, genom arior och recitativ, från G-dur och tillbaka. Ceres, den romerska mytologins motsvarighet till Demeter, har förlorat sin dotter till Pluto (Hades) och söker i sin förtvivlan hjälp från Zeus.

Med vårt urval från Hugo Wolfs Goethe-sånger (1888-89) kommer kristendomen in i vårt program. I utbytet med andra kulturer förändrades den grekiska mytologin, men den influerade också och kom att påverka den tidiga kristendomen, även om kristendomen sedan vände sig emot den. Vi avslutar 1906 med ett urval ur Richard Strauss’ opus 56 där kristna och mytologiska ceremonier står sida vid sida. Til syvende og sidst förblir ingen kultur opåverkad av de omgivande.

J. Haydn „Arianna a Naxos“, Hob.XXVIb:2

F.Schubert Tre sånger till texter av Mayrhofer D541, D585, D573 samt D544 och Klage der Ceres D 323
H.Wolf Tre sånger till texter av Goethe
R. Strauss Ur Op. 56
to the top

Bra att veta

Programmens längd är i sin originalform drygt 70 minuter och spelas med paus.
Individuella önskemål kan oftast tillgodoses
 
På grund av de genomgående tyska texterna rekommenderas ett programblad/en programbok – material ställs till förfogande
 
Duon arbetar efter SYMF tariff-riktlinjer för frilansmusiker.
 

Kontakt

Jonas Olsson:

+46 (0) 73-3904925

jonasolsson153[@]hotmail.com

to the top

Jonas

Jonas Olsson studerade hos Hans Pålsson vid Musikhögskolan i Göteborg, där han debuterade 2007 med Göteborgs Symfoniker i Ravels Konsert för vänster hand. Studierna fortsatte med ett år som stipendiat vid International Ensemble Modern Academy i Frankfurt. Mellan 2011 och 2013 studerade han nutida pianomusik vid Musikhögskolan i Köln hos Pierre-Laurent Aimard. Jonas Olsson är verksam som solist och kammarmusiker i hela Europa, Asien och Nordamerika. Han har flera gånger uppträtt vid Lucerne Festival, som solist i Répons och sur Incises av Boulez under ledning av tonsättaren, såväl som Des canyons aux étoiles av Messiaen. På senare år kan nämnas en uppmärksammad serie konserter med Boulez samtliga pianosonater på KLANG-festivalen 2015 i Köpenhamn och en porträttkonsert med pianoverk av Rebecca Saunders på Aldeburgh-festivalen 2016. Sedan hösten 2016 är Jonas anställd som pianist och repetitör på Norrlandsoperan i Umeå. lyssna

Solgerd

Solgerd Isalv är född i Råneå, Norrbotten och studerade klassisk sång på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Sina första professionella uppdrag hade Solgerd Isalv med Skånska Operan och Göteborgs Operan strax innan hon framgångsrikt gjorde debut i Tyskland i titelrollen i The Rape of Lucretia på Kammeroper Schloß Rheinsberg. 2014-2017 var Solgerd Isalv knuten till operan i Nürnberg och sjöng där stora partier i sitt röstfack. Hyllad av kritikerna för sin scennärvaro blev hon nominerad till bästa up coming -sångerska i tidningen Opernwelt. Idag är Solgerd Isalv knuten till operan i Darmstadt.
Hennes ovanligt flexibla röst har gjort det möjligt för Solgerd Isalv att ta sig an barock, romantisk och nutida repertoar och bli stipendiat hos bl a Svenska Wagnersällskapet, Svenska musikaliska akademien och Konstnärsnämnden. Vid dags dato har hon sjungit sju urpremiärer så som rockoperan KULT av O. Salo, Radioteatern SR, 2013, samt turnerat i Tyskland med tidig musik-ensemblen EGG. mera
to the top